Úvodní strana

Základní informace - poloha

ČR Starostka obce:
Alice Vaňková

Katastrální výměra: 765 ha

Poloha:

Poloha

přesná poloha na mapě
zdroj: www.mapy.cz

Aktuální informace
.. Zájezd do divadla v Praze
Obecní úřad Obrubce zve občany do divadla na muzikál Kvítek Mandragory. Představení se koná dne 29. 11. 2019 od 18.00 hod v divadle Broadway, Praha 1. Cena vstupenky 300 Kč, rezervace u Adély Králové, tel. 731 838 303. Odjezd autobusem v 16.00 hod od restaurace v Obrubcích.

.. odstávka vodovodu
Z důvodu opravy na hlavním řadu bude v sobotu 10. 8. 2019 v době od 7.00 do 14.00 hod odstaven veřejný vodovod.

.. Očkování psů
V sobotu 15. 6. 2019 v 9.00 hod. se v naší obci - za obchodem uskuteční očkování psů proti vzteklině. Vezměte s sebou očkovací průkazy.

.. pozvánka
Obec Přepeře a SDH Přepeře pořádají dne 25. 6. 2016 Dětský den plný řemesel a povolání. Bližší informace jsou uvedeny ve vyvěšeném plakátu na úřední desce obce.

.. Odstávka vodovodu
Upozorňujeme občany, že z důvodu odstávky vodovodu nepoteče v obci v pátek dne 6. 5. 2016 v době od 9:00 do 12:00 hod. pitná voda.

.. Pozvánka na kulturní akci
Spolek Naše Obrubce z.s. zve občany na kulturní akci, která se uskuteční v hospůdce Obrubce v sobotu 16. 4. 2016 od 17.00 hod. Bližší informace viz vyvěšený plakát na úřední desce obce.

.. pozvánka
Ve čtvrtek 24. 3. 2016 se v restauraci v Obrubcích uskuteční veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Začátek zasedání v 19.00 hod. Program zasedání viz pozvánka na úřední desce obce.

.. dětský karneval
V sobotu 12. 3. 2016 se v restauraci v Obrubcích koná dětský karneval. Pozvánka s bližšími informacemi je umístěna na úřední desce obce.

.. informace pro občany
Obec Obrubce se začlenila do nově vytvářené místní akční skupiny Boleslavsko (MAS). V souvislosti s přípravou návrhu Strategie místního rozvoje MAS se provádí u občanů dotazníkové šetření. Odkaz na dotazník je umístěn v rubrice MAS Boleslavsko a je možné ho vyplnit on-line. Dotazník mohou občané vyplnit i v tištěné podobě, formulář je k dispozici na OÚ. Termín vyplnění dotazníku je do 30. 9. 2015.

.. informace
Obec Obrubce hledá nového provozovatele restaurace v Obrubcích s termínem nástupu 1. 10. 2015. V současnosti probíhá rekonstrukce restaurace, po dohodě je možné si provozovnu prohlédnout. Bližší informace na tel. č. 602 311 929.

.. anketa
Kdo z občanů má zájem být informován o dění v obci prostřednictvím e-mailu, sdělte svůj zájem na e-mail obrubce-obec@seznam.cz, starostovi obce, popř.na obecní úřad v Obrubcích v době úředních hodin.

.. očkování psů
Ve čtvrtek 11. 5. 2015 v 16:00 hod. se v obci za místním obchodem uskuteční očkování psů proti vzteklině.

.. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 8. 12. 2014 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva se začátkem v 19.00 hodin. Program zasedání: 1. Zahájení; 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu; 3. Seznámení s návrhy kupních smluv (Dědina, Hátle); 4. Diskuze; 5. Závěr zasedání.

.. Ustavující zasedání obecního zastupitelstva
Dne 6. 11. 2014 se v místní restauraci koná ustavující zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích se začátkem v 19.00 hodin. Program zasedání: 1.Zahájení; 2.Volba starosty a místostarosty; 3.Zřízení finančního a kontrolního výboru; 4.Odměny neuvolněným členům obecního zastupitelstva; 5.Rozpočtové provizorium na rok 2015; 6.Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření; 7.Směrnice na odpisy; 8.Diskuze; 9.Ukončení zasedání.

.. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 25. 9. 2014 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích se začátkem v 19.00 hod. Program zasedání: 1. Zahájení 2. Finanční zpráva 3. Hodnocení plnění rozpočtu obce 4. Stanovení prodejní ceny stavebních pozemků 5. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí Koleč 6. Schválení plánovací smlouvy a stanovení úhrady dalších nákladů 7. Informace, různé 8. Diskuze 9. Ukončení zasedání

.. zájezd do divadla
V pátek dne 19. 9. 2014 se uskuteční plánovaný společný zájezd do Stavovského divadla v Praze. Odjezd autobusu je v 16.30 hod. od obecního úřadu v Obrubcích.

.. Svoz nebezpečného odpadu
Společnost COMPAG oznamuje, že dne 13. 9. 2014 v době od 8.00 do 8.15 provede v obci Obrubce svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad se shromáždí a předá k odvozu tak jako obvykle za místním obchodem.

.. Veřejné zasedání zastupitelstva
Dne 26. 6. 2014 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích se začátkem v 19.00 hod. Program zasedání: 1.Zahájení; 2.Finanční zpráva; 3.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce Obrubce za rok 2013; 4.Prodej části obecního pozemku; 5.Smlouva s obcí Koleč; 6. Informace, různé; 7.Diskuze; 8.Závěr zasedání.

.. Nabídka prodeje parcel
Obec Obrubce nabízí k odprodeji čtyři zasíťované stavební parcely, každá o výměře cca 1000 m2. Parcely se nacházejí v klidném místě na okraji obce Obrubce, dopravní dostupnost 10 min. od okresního města Mladá Boleslav a 20 min. od okresního města Jičín. Bližší informace na tel. č. 606 061 411 nebo 602 311 929.

.. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 25. 3. 2014 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích. Začátek zasedání je v 19.00 hod. Program: 1. Zahájení; 2. Finanční zpráva; 3. Příspěvek na opravu hřbitovní zdi; 4. Dotace SDH Obrubce; 5. Rozpočet obce na rok 2014; 6. Diskuze; 7. Závěr zasedání.

.. Pozvánka
Dne 26. 11. 2013 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích, Začátek zesedání je v 19.30 hod. Program: 1. Zahájení 2. Finanční zpráva 3. Zpráva starosty obce 4. Žádost o dotaci 5. Diskuze 6. Závěr zasedání

.. Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru obce prodat nebo pronajmout nemovitý majetek - prodej pozemků - více informací naleznete na Úřední desce zde.

.. Výsledky voleb v obci
V obci Obrubce se k předčasným volbám do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. - 26. října 2013 dostavilo 64,7 % voličů. Vítězem voleb v Obrubcích se stala ČSSD se ziskem 29 hlasů, Hnutí ANO 2011 s 18 hlasy skončilo druhé, Na třetím místě se shodně umístily KSČM a ODS se 17 hlasy, dále Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury obdržel 13 hlasů, TOP 09 9 hlasů, KDU-ČSL 4 hlasy, SZ 1 hlas a Strana soukromníků 1 hlas.

.. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
V souladu s § 14c) ve spojení s § 55 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013 pro volební okrsek č. 1 čtyřčlennou okrskovou volební komisi. Miroslav Šourek starosta obce Obrubce

.. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce Obrubce
Obecní úřad v Obrubcích oznamuje, že na úřední desce obce je vyvěšen návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce Obrubce.

.. Posudek k dokumentaci
Obecní úřad oznamuje, že v úředních hodinách lze na OÚ v Obrubcích nahlédnout do posudku k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru "Přeložka silnice l/16 v úseku Mladá Boleslav - Martinovice" na životní prostředí. Po dohodě se starostou nebo místostarostou obce lze do posudku nahlédnout i v jiný pracovní den.

.. pozvánka
Dne 26. 3. 2013 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích. Začátek zasedání je v 19.00 hod. Program: 1)Zahájení; 2)Finanční zpráva; 3)Schválení rozpočtu obce na rok 2013; 4)Zpráva starosty; 5)Diskuze; 6)Ukončení zasedání.

.. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 11. 12. 2012 se v restauraci v Obrubcích koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Začátek zasedání je v 19.00 hodin. Program: 1) Zahájení zasedání 2) Finanční zpráva 3) Rozpočtové opatření č. 8/2012 4) Informace, různé 5) Diskuze 6) Závěr zasedání, občerstvení

.. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 18. 10. 2012 se v místní restauraci koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Obrubcích. Začátek zasedání je v 19.00 hodin.

.. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 7. 6. 2012 se v restauraci v Obrubcích koné veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Začátek zasedání je v 19.00 hod.

.. Svoz komunálního odpadu
Firma Compag Mladá Boleslav upozorňuje občany, že z technických a klimatických důvodů od tohoto týdne do konce března bude svoz nádob se směsným komunálním odpadem časově posunut do odpoledních hodin. Žádáme občany, aby nádoby nechávali přistavené celý den až do večera, dokud nebudou vyvezeny.

.. Maškarní ples
Dne 18. února 2012 se v místní restauraci uskuteční dětský maškarní ples. Začátek v 15.00 hod. žádáme o potvrzení účasti do dne 12. 2. 2012.

.. Hasičský ples
SDH Obrubce oznamuje, že se dne 10.února 2012 koná v místní restauraci tradiční hasičský ples se začátkem ve 20.00 hod. Hudba skupina víkend.

.. informace
Obec Obrubce oznamuje, že bude v roce 2012 nabízet k prodeji zasíťované stavební parcely o výměře cca 900 m2. Bližší informace na tel. č. 606 061 411, 602 311 929.

..
Dne 21.11.2011 se koná v místní restauraci veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Začátek zasedání je v 19.30 hod. Program: 1. Zahájení 2. Schválení rozpočtových opatření 3. Schválení smluv na odkoupení pozemků 4. Vnitřní směrnice obce 5. Odkoupení pozemků ve vlastnictví státu 6. Informace,různé 7. Diskuze 8. Závěr

.. oznámení
Obecní úřad Obrubce oznamuje, že se dne 24.3.2011 koná v místní restauraci veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Začátek zasedání je v 19.00 hod. Hlavním bodem programu zasedání bude schválení rozpočtu obce na rok 2011.

.. oznámení
Obecní úřad oznamuje, že Krajský úřad Středočeského kraje zaslal na obec příslušným úřadem vydaný závěr zjišťovacího řízení záměru "Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav - Martinovice", provedeného podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Součástí zaslaného závěru jsou písemná vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti. Do předloženého závěru lze nahlížet na obecním úřadě v Obrubcích v úředních hodinách, tj. každé pondělí od 18.00 hod. do 19.00 hod.

..
Obecní úřad oznamuje, že od 1.2.2011 platí nové podmínky pro krátkodobý pronájem sálu v restauraci Obrubce. Pro soukromé osoby a ostatní subjekty platí tyto ceny: Akce komerčního (prodej a reklama zboží) i nekomerčního (např. akce kulturní, sportovní, dobročinné) charakteru do 2 hod. částka 500 Kč a od 2 hod. do 24 hod. částka 1 000 Kč. Akce pořádané obecním úřadem Obrubce a sdruženími působícími v obci Obrubce jsou od poplatku osvobozeny. Výjimku z úhrady pronájmu lze povolit na základě žádosti zástupce pořadatele akce. Požadovaný termín krátkodobého pronájmu sálu je třeba předem nahlásit starostovi obce Obrubce. Poplatek za krátkodobý pronájem sálu bude uhrazen předem v hotovosti hospodářce obce Obrubce v úředních hodinách, tj. každé pondělí v době od 18.00 do 19.00 hod.

.. Pozvánka
Dne 8.11.2010 se v restauraci v Obrubcích koná ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Obrubce. Začátek zasedání je v 19.30 hod. Program zasedání: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2) Schválení programu 3) Volba starosty a místostarosty 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 5) Diskuse 6) Závěr zasedání Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

.. Komunální volby
V pátek 15.10. 2010 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod a v sobotu 16.10.2010 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. proběhnou v naší obci komunální volby. Volební místnost našeho okrsku je v místnosti obecního úřadu Obrubce. Každý volič s sebou vezme svůj občanský průkaz a volební lístek - kandidátní listinu.

.. pozvánka
Dne 23. 3. 2010 se v restauraci v Obrubcích koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Začátek zasedání je v 19.00 hod. Hlavním bodem programu bude schvalování rozpočtu obce Obrubce na rok 2010.

.. Maškarní ples
Dne 27. 2. 2010 se v Hospůdce Obrubce koná maškarní ples pro děti se začátkem v 15.00 hod. Účast žádáme potvrdit do 20. 2. 2010 na tel.čísle 603254404 nebo přímo v Hospůdce Obrubce nebo v místním obchodě.

..
Obecní zastupitelstvo v Obrubcích přeje všem občanům krásné prožití vánočních svátků, klid a rodinnou pohodu, veselého Silvestra a do nového roku 2010 pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.

.. Oznámení obecního úřadu
Obecní úřad Obrubce oznamuje, že dne 15. 12. 2009 se v restauraci v Obrubcích koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Začátek zasedání je v 19.00 hod. Program: 1) Úvod 2) Finanční zpráva 3) Schválení rozpočtového provizoria 4) Schválení vnitřních směrnic obce 5) Zpráva starosty 6) Diskuze 7) Závěr zasedání

.. Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 266/2013 Sb. ze dne 28. 8. 2013 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční v pátek 25. října a v sobotu 26. října 2013.

.. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu
Sídlo volebního okrsku č. 1 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013 bude v místnosti obecního úřadu v Obrubcích, Obrubce 65. Miroslav Šourek starosta obce Obrubce

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz